ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

 

ทั้งนี้ ด้วยสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินสมรรถนะฯ(สอบสัมภาษณ์) ในช่องทางออนไลน์แทนการสัมภาษณ์แบบ face-to-face โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ใน Line open ch... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเ

  •  

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ

  •  

    รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาเป็น พนักงานราชเฉพาะกิจ

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔