แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วัดนาพรม เขียนโดย admin 433
ประชุมชี้แจงงานรณรงค์รักษ์โลก 63 เขียนโดย admin 429
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 433
ประชาสัมพันธ์ สปค. 63 ณ ตลาดสด อำเภอบ้านแหลม เขียนโดย admin 413
ประชาสัมพันธ์ สปค. 63 ณ ตลาดสด อำเภอท่ายาง เขียนโดย admin 390
สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 เขียนโดย admin 383
เก็บข้มูลเพชรบุรีเมืองขนมไทย เมืองขนมโลก เขียนโดย admin 339
อบรมเสริมสร้างความรุ้ความเข้าใจระเบียบงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย admin 354
ประชาสัมพันธ์ สปค. 63 ณ ตลาดสด อำเภอเมือง เขียนโดย admin 351
ประชาสัมพันธ์ ปสค. 63 ณ ตลาดสด อำเภอชะอำ เขียนโดย admin 370

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔