แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมผุ้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านvideo conference เขียนโดย admin 307
จิตอาสาบริเวณอุทยาน ร.4 เขียนโดย admin 366
ถวายสักการะวันท้องถิ่นไทย เขียนโดย admin 385
ลงนาม mou ประจำปีงบประมาณ 63 เขียนโดย admin 285
ลงพื้นที่ทดสอบงานโครงการ สก.66 เขียนโดย admin 375
อบรมชี้แจงโครงการทวนสอบ สก.66 เขียนโดย admin 328
ประชุมคณะกรรการระดับจังหวัดครั้งที่1 ปี63 เขียนโดย admin 373
พิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 34 ปี63 เขียนโดย admin 371
พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ พระนครคีรี เขียนโดย admin 358
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เขียนโดย admin 442

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔