แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เขียนโดย admin 70
ประชุม video conference SDGs จังหวัดนำร่อง เขียนโดย admin 88
ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เขียนโดย admin 98
กิจกรรมจิตอาสาเพชรบุรี ณ ตลาดสดเทศบาลอำเภอเขาย้อย เขียนโดย admin 94
ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เขียนโดย admin 94
ชี้แจงงานโครงการต่าง ๆ ภายในเดือนกรกฎาคม เขียนโดย admin 99
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 89
อบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 96
ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เขียนโดย admin 119
จิตอาสาบริเวณอุทยาน ร.4 เขียนโดย admin 110

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔