แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2566 เขียนโดย admin 72
กิจกรรม "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เขียนโดย admin 70
พิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 70
อบรมเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่6 ผ่าน VDO Conference เขียนโดย admin 80
ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เขียนโดย admin 59
กิจกรรมโครงการสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เขียนโดย admin 61
ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะการทำงานนของประชากร พ.ศ. 2563 ประจำเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 70
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 63
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63 เขียนโดย admin 68
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 72

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔