แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วางพวงมาลา "วันทีระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เขียนโดย admin 37
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 เขียนโดย admin 44
ประชุมสรุปผลและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกรสำรวจ สก.66 เขียนโดย admin 40
ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เขียนโดย admin 72
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายมาดีสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย admin 68
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 59
ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เขียนโดย admin 69
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี เขียนโดย admin 77
ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 75
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2566 กลุ่มเพชรคีรีศรีสมุทร เขียนโดย admin 76

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔