แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมถวายพานพุ่ม ถวายราชสักการะฯ ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า เขียนโดย admin 17
วันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า เขียนโดย admin 16
การอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 23
30 พ.ย. 63 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เขียนโดย admin 93
29 พ.ย. 63 ลงพื้นที่สำรวจงานประเพณีโบราณจัดพิธีโล้ชิงช้า เขียนโดย admin 82
28 พ.ย. 69 ร่วมงานย้อนยุคสืบสานประเพณีโล้ชิงช้า เขียนโดย admin 76
28 พ.ย. 63 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63 เขียนโดย admin 64
25 พ.ย. 63 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย admin 68
21 พ.ย. 63 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 เขียนโดย admin 80
19 พ.ย. 63 เฝ้ารับเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เขียนโดย admin 74

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔