เนื้อหา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาสที่ 1

download:ไตรมาส 1.pdf

ไตรมาสที 2

download:ไตรมาส2.pdf

ไตรมาสที่ 3

download:ไตรมาส3.pdf

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม    ไม่มีประกาศ

กุมภาพันธ์

download:กุมภาพันธ์.pdf

มีนาคม     ไม่มีประกาศ

เมษายน    ไม่มีประกาศ

พฤษภาคม ไม่มีประกาศ

มิถุนายน   ไม่มีประกาศ

กรกฏาคม  ไม่มีประกาศ

สิงหาคม    ไม่มีประกาศ

กันยายน   ไม่มีประกาศ

ตุลาคม

download:ตุลาคม.pdf

พฤจิกายน ไม่มีประกาศ

ธันวาคม

download:12p.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

มกราคม

download:มกราคม.pdf

กุมภาพันธ์

download:กุมภาพันธ์.pdf

มีนาคม

download:มีนาคม.pdf

เมษายน

download:เมษายน.pdf

พฤษภาคม

download:พฤษภาคม.pdf

มิถุนายน   ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

กรกฏาคม  ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม    ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน    ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม

dowload:ตุลาคม.pdf

พฤศจิกายน

download:พฤศจิกายน.pdf

ธันวาคม

download:ธันวาคม.pdf