1

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมา)

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมา)

ดาวน์โหลด : announce19102020.pdf

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔