ผู้ว่างงานของจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561

มีจำนวนทั้งสิ้น 3,256 ราย เป็นชาย 2,478 ราย เป็นหญิง 778 ราย และมีอัตราการว่างงาน 1.17

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔