ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

Download  :  งบทดลอง ต.ค59.pdf

Download  :  งบทดลอง พ.ย59.pdf

Download  :  งบทดลอง ธ.ค59.pdf

 

 

 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

 

Download งบทดลอง ต.ค.62.doc

 Download  : งบทดลอง พ.ย.62.doc

Download  :งบทดลอง ธ.ค.62.doc

 Download :งบทดลองม.ค.63.doc

 Download :งบทดลองก.พ.63.doc

 Download :งบทดลองมี.ค.63.doc

 Download : งบทดลองเม.ย.63.doc

 Download :   งบทดลอง พ.ค.63.doc 

 Download :   งบทดลอง มิ.ย.63.doc

 Download  : งบทดลอง ก.ค.63.doc

Download  : Download this file (งบทดลอง ส.ค.63.doc) บทดลอง ส.ค.63.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phetburi.nso.go.th/images/attachments/article/177/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81.%E0%B8%84.63.doc

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔