Articles

งานพระนครคีรี ของดีแห่งเมืองเพชร ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐

           งานพระนครคีรีเขาวังงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของเมืองเพชรบุรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่ายตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปีนี้การประดับไฟจะมากขึ้นเพราะไม่มีการจุดพลุแบบเช่นทุกปี แต่รับรองได้ว่าความสวยงามและอลังการของไฟที่ประดับประดอยนั้นสวยงามไม่แพ้การแสดงพลุเลยทีเดียว

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔