Articles

ผู้ว่าหญิงเมืองเพชรบุรีนำประชาชนทุกหมู่เหล่าใส่บาตรรับปีระกา ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรีร่วมใส่บาตรรับปีระกา ๒๕๖๐ เช้าตรู่วันแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพุทธศาสนิกชนใส่บาตรเนื่องในวันปีใหม่ ปีระกา ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพสุวรรณโมลี รองเจ้าคระภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารกล่าวสัมโมทนียคาถา ให้พร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวอวยพรปีใหม่บริเวณถนนดำเนินเกษมหน้าวัดมหาธาตุวรวิหาร สาธุชนได้นำภัตตาหารมาเตรียมใส่บาตรอย่างเนืองแน่น เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สาธุชนได้นำภัตตาหารใส่บาตรแด่พระสงฆ์ สามเณร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔