Articles

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๙.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙  ณ สนามราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร และพลตำรวจตรีเทพ อมรโสภิต รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔