พบกับ "มาดี" มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 โดยสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี


เพียง...

คุณให้ข้อมูลดี
รัฐจึงวางนโยบายได้ดี
-
สร้างเศรษฐกิจชาติดี
ส่งให้อุตสาหกรรมคุณดี


เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ลักษณะและการดำเนินทั่วประเทศ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร โรงพยาบาลเอกชน (ไม่รวมหาบเร่แผงลอย)

 

"มาดี" จะลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยจะสวมเสื้อสีแดงเลือดหมูมีชื่อโครงการที่หน้าอกซ้าย ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี หรือสามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ **มั่นใจข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี**

 

เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนใช้ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมาร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกันเถอะ


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔