ประชาสัมพันธ์ "ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม"

  

ไม่มีวันหมดอายุ   ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

   เฟส 1 ตึก 13  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

   ขอเสียงหน่อย  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

ตะบันไฟ  ตอนที่ 1

   โจรกรรม  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

   เภ-สัตย์  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

   โฉด เลว ดี  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

   ติดชัวร์...ติดชั่ว  ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

   กรรมติดล้อ  ตอนที่ 1 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔