ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

          เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรีร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ณ ห้องประชุมพริบพรี

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔