ข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

 • ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563

  ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563

 • ประชุมสรุปผลและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกรสำรวจ สก.66

  ประชุมสรุปผลและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกรสำรวจ ส

 • ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

  ตรวจสอบผู้ประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและการป้อง

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔