• วันข้าราชการพลเรือน ปี 63

    วันข้าราชการพลเรือน ปี 63

  • ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม  2563

    ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม 2563

  • ประชุมผุ้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านvideo conference

    ประชุมผุ้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านvideo conference

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๓๐๐ โทรสาร. ๐-๓๒๔๒-๔๑๐๔